Дентална фотография

Денталната фотография е клон към науката стоматология в която, се документират за различни нужди, чрез снимки клинични случаи.  Денталната фотография е широко разпространена по целият свят,  в България тя все още едва навлиза като практика.

Преди 7 години  започнах да чета лекции и да водя курсове по дентална фотография първи в България. До сега през тези курсове са минали стотици зъболекари и са проведени над 30 практически курса и повече от 15 лекции на тема дентална фотография.

С фотография се занимавам от малък , като на 16 години имам спечелено място във  фотоконкурс на спортна тематика.

Занимавал съм се с фотография и старите по онова време фотолаборатории, а сега вече работя със съвременни програми и снимам с цифрови апарати.

За мен голямо удовлетворение е фактът, че най-голямата компания за дентална фотография в света -Photomed - USA, включи в своя препоръчителен списък на курсове по дентална фотография и моите курсове, редом с най големите имена в това занимание.

Моето трайно убеждение е, че денталната фотография трябва да бъде пропагандирана и разпространена още повече в България, и това е една от задачите, с които съм се натоварил!